Pelantikan Pentadbir untuk Harta Pusaka

Adakah anda sedang mengalami situasi di mana harta warisan si mati tidak terurus? Dengan melantik pentadbir, anda boleh mempercepatkan proses pembahagian dan penyerahan harta pusaka.

Apakah Maksud Pentadbir Harta Pusaka?

Pentadbir ialah seseorang yang mengurus harta pusaka seseorang yang telah meninggal dunia. Pentadbir boleh jadi daripada kalangan ahli keluarga si mati atau boleh jadi daripada kalangan peguam yang faham selok-belok Syariah di Malaysia.

Langkah-Langkah mentadbir Harta Pusaka

 1. Pelantikan Pentadbir: Waris-waris boleh bersepekat dalam melantik pentadbir.
 2. Kenal Pasti Ahli Waris.
 3. Kenal Pasti Harta-Harta.
 4. Kos Pengurusan Jenazah: Kenal pasti siapa yang menguruskan jenazah.
 5. Kenal Pasti Hutang-Piutang: Baik hutang kepada Allah (seperti zakat, fidyah, kaffarah, haji) mahupun kepada manusia (pinjaman rumah, kendaraan, pribadi, dan lain-lain).
 6. Tuntutan Harta Sepencarian.
 7. Kenal Pasti Wasiat.
 8. Beri Kebenaran Kepada Ahli Waris: Ahli waris boleh bersepakat untuk memberikan kebenaran kepada waris lain memakan hasil sementara menunggu pentadbiran harta pusaka selesai.
 9. Permohonan Perintah Faraid: Ajukan permohonan perintah faraid di Mahkmah Syariah untuk menentukan siapa saja ahli waris yang berhak atas aset warisan.
 10. Pembagian Harta

Ingin Melantik Pentadbir?

Hubungi kami sekarang untuk perkhidmatan pentadbiran harta pusaka. Gunakan borang di bawah atau klik butang Whatsapp.

Nyatakan Masalah Anda

Kami akan balas dalam 24 jam

 • Maklumat anda selamat dengan kami

Berhubung dengan Pakar

Nyatakan masalah anda, dan kami akan balas dalam 24 jam.

Atau gunakan borang berikut:

Pengisian borang hubungi ini tidak dianggap sebagai nasihat undang-undang. Sebarang maklumat yang disediakan dalam borang ini adalah untuk tujuan pertanyaan sahaja dan tidak akan dianggap sebagai nasihat undang-undang. Sebarang hubungan pelanggan dan peguam hanya akan ditubuhkan selepas konsultasi peribadi yang sesuai dan perjanjian bertulis yang telah dimuktamadkan antara pihak-pihak yang berkenaan.