Cara Memohon Perintah Jualan (Order For Sale)

Apakah Perintah Jualan?

Perintah untuk jualan adalah proses undang-undang di mana pemiutang, iaitu pemberi pinjaman, mengambil alih kepemilikan harta benda peminjam, iaitu peminjam yang dimiliki sebagai jaminan oleh pemiutang dan menjualnya untuk menyelesaikan sebarang hutang yang ada yang peminjam tidak mampu untuk membayar kembali kepada pemiutang.

Secara mudahnya, perintah jualan adalah cara undang-undang untuk pemberi pinjaman mengambil dan menjual harta peminjam yang dijadikan jaminan, untuk membayar hutang peminjam yang tidak mampu dibayar.

Langkah-Langkah Untuk Memohon Perintah Jualan

  1. Dapatkan Persetujuan Waris: Perlu dapatkan persetujuan bertulis daripada setiap ahli waris untuk menjualkan harta tersebut.
  2. Permohonan Perintah Jualan: Failkan Permohonan Perintah Jualan di mahkamah Tinggi (untuk kes pusaka yang difailkan di Mahkamah Tinggi) atau memfailkan Borang P (Borang Permohonan Bicara Semula Pusaka) di Pejabat Pusaka Kecil.
  3. Pengesahan Mahkamah: Untuk disahkan oleh mahkamah, perlu dibuktikan bahawa jualan tersebut telah dipersetujui oleh ahli waris.
  4. Pelaksanaan Jualan: Setelah mendapat perintah dan harta dijual, harta akan dibahagi kepada ahli waris.

Perintah jualan ini memastikan bahawa harta pusaka diurus dengan teliti dan mengikut undang-undang, serta memelihara hak dan kepentingan semua waris termasuk waris bawah umur dan kurang upaya.

Perlukan bantuan untuk memohon perintah jualan?

Kami faham selok-belok undang-undang dan mampu untuk selesaikan dengan cepat dan tanpa beban kepada anda. Hubungi kami sekarang untuk mendapatkan maklumat lanjut. Gunakan borang di bawah atau klik butang Whatsapp.

Nyatakan Masalah Anda

Kami akan balas dalam 24 jam

  • Maklumat anda selamat dengan kami

Berhubung dengan Pakar

Nyatakan masalah anda, dan kami akan balas dalam 24 jam.

Atau gunakan borang berikut:

Pengisian borang hubungi ini tidak dianggap sebagai nasihat undang-undang. Sebarang maklumat yang disediakan dalam borang ini adalah untuk tujuan pertanyaan sahaja dan tidak akan dianggap sebagai nasihat undang-undang. Sebarang hubungan pelanggan dan peguam hanya akan ditubuhkan selepas konsultasi peribadi yang sesuai dan perjanjian bertulis yang telah dimuktamadkan antara pihak-pihak yang berkenaan.