Secara umumnya, peguam syarie mewakili klien dalam hal-hal yang tertera dalam Senarai Kedua, Jadual Ke-9 Perlembagaan Persekutuan, yaitu:

 • undang-undang keluarga Islam
 • pewarisan
 • wasiat
 • pertunangan
 • perkahwinan
 • perceraian
 • wakaf
 • zakat
 • jenayah syariah
 • dan banyak lagi perkara berkaitan dengan hukam Syarak.

Namun, peguam sivil pula mewakili klien dalam hal-hal yang tertera dalam Senarai Pertama, Jadual Ke-9 Perlembagaan Persekutuan yaitu:

 • undang-undang am
 • tort
 • kontrak
 • komersial
 • korporat
 • hartanah
 • jenayah

Ringkasnya, peguam syarie lebih fokus terhadap undang-undang peribadi orang Islam manakala peguam sivil lebih luas amalan mereka.

Berikut adalah jadual yang menggariskan perbezaan peranan antara peguam syarie dan peguam sivil di Malaysia:

AspekPeguam SyariePeguam Sivil
Bidang KepakaranMengendalikan isu-isu berkaitan dengan undang-undang keluarga Islam, pewarisan, dan perkara berkaitan hukum Syariah.Amalan guaman dalam semua aspek undang-undang sivil, termasuk kontrak, tort, perundangan korporat, dan komersial.
Undang-Undang yang DigunakanMemerlukan pengetahuan mendalam tentang syariat Islam serta undang-undang keluarga Islam yang berlaku di Malaysia.Menggunakan undang-undang sivil/common law yang merangkumi pelbagai aspek perundangan tanpa batasan kepada agama.
Skop AmalanTerbatas pada isu yang spesifik dalam konteks hukum syariah, terutama yang berkaitan dengan masyarakat Islam.Lebih luas dan merangkumi pelbagai jenis kes sivil yang tidak terhad kepada isu berkaitan dengan agama sahaja.
Persilangan Amalan GuamanBiasanya tidak mengendalikan kes-kes sivil yang tidak berkaitan dengan hukum syarie.Boleh mengendalikan kes-kes yang melibatkan pelbagai aspek undang-undang sivil, termasuk yang berkaitan dengan syarie dalam konteks tertentu.

Dalam memilih peguam yang sesuai dengan keperluan perundangan, penting untuk mempertimbangkan perbezaan ini untuk memastikan bahawa kita mendapatkan khidmat nasihat yang paling relevan dan tepat.

Tidak pasti Sama Ada Anda Perlukan Peguam Sivil Atau Peguam Syarie?

Memang akan wujud banyak kes di mana bidangnya tidak beberapa jelas seperti dalam kes jenayah Syariah. Namun, kami boleh bantu anda. Hubungi kami untuk dapatkan maklumat lanjut.

Jangan risau untuk bercakap dengan kami untuk dapatkan bimbingan awal (tiada caj). Klik di sini.

Soalan Lazim

Perbezaan utama antara peguam syarie dan peguam sivil di Malaysia adalah bidang kuasa dan undang-undang yang mereka praktikkan. Peguam syarie berkelayakan dan diiktiraf untuk mengamalkan undang-undang syariah, tertakluk kepada hukum Islam dan biasanya menangani isu-isu berkaitan dengan undang-undang keluarga Islam dan harta pusaka. Sebaliknya, peguam sivil menguruskan kes yang berkaitan dengan undang-undang sivil, seperti kontrak, tort, harta tanah, dan korporat.

Anda harus memilih peguam syarie apabila anda terlibat dalam isu undang-undang yang jatuh di bawah bidang kuasa mahkamah syariah, seperti hal-hal berkaitan dengan undang-undang keluarga Islam, seperti nikah, talaq (cerai), nafkah, dan pembahagian harta pusaka (faraid) mengikut prinsip-prinsip syariah.

Tidak, peguam syarie khusus untuk kes-kes yang diatur oleh undang-undang syariah yang terpakai untuk umat Islam, yang dikelola di dalam mahkamah syariah. Mereka bukanlah pihak yang berkuasa untuk menangani kes-kes undang-undang sivil yang diproses dalam mahkamah sivil.

Tidak, peguam sivil biasanya tidak boleh mengendalikan kes yang berkaitan dengan hukum syariah kerana kes tersebut dikhususkan kepada mahkamah syariah dan memerlukan keahlian tertentu dalam undang-undang syariah. Kes-kes sivil dikelola di luar jurisdiksi mahkamah syariah.

Dokumen-dokumen undang-undang yang disediakan oleh peguam syarie dan peguam sivil adalah penting untuk memastikan semua prosedur kes anda adalah sejajar dengan undang-undang yang relevan, dan hak-hak legal anda terlindungi dengan sewajarnya. Dokumen ini mencakupi, tetapi tidak terbatas pada petisyen, perjanjian, dan dokumen perundangan lain yang diperlukan dalam proses pengendalian kes di mahkamah.

Ya, terdapat perkhidmatan Peguam Syarie percuma yang disediakan oleh badan-badan tertentu di Malaysia. Sebagai contoh, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia menyediakan perkhidmatan Peguam Syarie secara percuma. Bantuan ini adalah khusus bagi individu yang memerlukan bantuan guaman tetapi tidak mampu untuk membayar bayaran professional peguam.

Namun, terdapat syarat-syarat yang mesti dipatuhi untuk memohon perkhidmatan ini. Biasanya, permohonan ini akan dinilai berdasarkan kriteria seperti pendapatan dan keadaan kewangan pemohon.