Adakah Saya Layak Menerima Mut’ah?

Apakah Mut’ah?

Mut’ah merupakan suatu pembayaran sagu hati yang wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas isterinya selepas mereka bercerai sama ada berupa wang atau pun barang.

Syarat-syarat untuk menuntut Mut’ah

Menurut Mufti Wilayah Persekutuan, mut’ah harus diberikan kepada wanita dalam situasi berikut:

  • Isteri yang telah bercerai setelah melakukan hubungan suami isteri.
  • Isteri yang bercerai sebelum terjadi hubungan suami isteri dan maharnya tidak ditetapkan ketika akad nikah.
  • Isteri yang diarahkan untuk berpisah dari suaminya. Situasi ini terjadi jika suami menjadi murtad atau terlibat dalam li’an (اللعان). Pemisahan ini berlaku baik setelah atau sebelum hubungan suami isteri, dengan ketentuan bahwa mahar tidak disebutkan dalam akad nikah.
  • Isteri yang bercerai sebelum adanya hubungan suami isteri, namun mahar telah ditetapkan dalam akad nikah, tidak layak menerima mut’ah karena telah menerima separuh dari maharnya dan belum memberikan apa pun kepada suaminya.

Seksyen 56 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) tahun 1984 menegaskan bahwa wanita yang ditalak tanpa alasan yang munasabah berhak mengajukan tuntutan mut’ah, dan pengadilan berhak meminta suami untuk membayar jumlah yang dianggap sesuai dan adil menurut hukum syarak.

Masih Tertanya-Tanya Tentang Mut’ah?

Hubungi kami sekarang untuk mendapatkan nasihat profesional dan sokongan undang-undang yang anda perlukan. Gunakan borang di bawah atau klik butang Whatsapp.

Nyatakan Masalah Anda

Kami akan balas dalam 24 jam

  • Maklumat anda selamat dengan kami

Berhubung dengan Pakar

Nyatakan masalah anda, dan kami akan balas dalam 24 jam.

Atau gunakan borang berikut:

Pengisian borang hubungi ini tidak dianggap sebagai nasihat undang-undang. Sebarang maklumat yang disediakan dalam borang ini adalah untuk tujuan pertanyaan sahaja dan tidak akan dianggap sebagai nasihat undang-undang. Sebarang hubungan pelanggan dan peguam hanya akan ditubuhkan selepas konsultasi peribadi yang sesuai dan perjanjian bertulis yang telah dimuktamadkan antara pihak-pihak yang berkenaan.