jawatan kosong peguam syarie

Kelayakan Pendidikan dan Profesional

Pendidikan Asas dalam Undang-Undang Syariah

Jawatan Kosong Peguam Syarie di Nai Hanan & Partners menitikberatkan pada individu yang mempunyai pendidikan asas yang kukuh dalam Undang-Undang Syariah. Ini termasuklah ijazah sarjana muda atau diploma dalam bidang undang-undang, dengan penumpuan khusus dalam aspek-aspek Undang-Undang Syariah dan kelayakan sebagai peguam syarie.

Pengalaman Kerja dalam Bidang Undang-Undang Syariah

Kami mencari calon yang mempunyai pengalaman kerja yang relevan dalam bidang Undang-Undang Syariah. Pengalaman praktikal yang berhubungan dengan penyelesaian kes-kes undang-undang keluarga, harta pusaka, atau perkahwinan adalah satu kelebihan yang besar.

Sijil Peguam: Kelayakan dan Kepakaran

Berdaftar dengan Jawatankuasa Peguam Malaysia adalah satu keperluan. Calon yang berjaya akan mempunyai sijil peguam yang sah dan terkini. Kelayakan ini membuktikan komitmen kepada profesion undang-undang dan kemampuan untuk beramal dalam bidang guaman syarie.

Kemahiran dan Kecekapan

Penguasaan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

Kemahiran komunikasi yang baik dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris adalah penting bagi setiap peguam syarie di Nai Hanan & Partners. Calon yang berjaya perlu dapat berinteraksi dengan pelanggan dari pelbagai latar belakang budaya dan linguistik, memenuhi syarat-syarat yang diperlukan dalam jawatan kosong ini.

Kemahiran Komunikasi dan Penyelesaian Masalah

Kemahiran komunikasi yang efektif adalah asas kepada perkhidmatan peguam syarie yang berkualiti. Calon yang mempunyai kebolehan untuk berkomunikasi dengan jelas dan berupaya menyelesaikan masalah dengan cekap akan dipertimbangkan secara positif.

Kemahiran Teknikal dalam Amalan Guaman Syarie

Pemahaman yang kukuh dalam aspek teknikal amalan guaman syarie seperti perundangan harta pusaka, undang-undang keluarga, dan undang-undang perkahwinan adalah satu kelebihan. Calon yang mahir dalam mengendalikan perkara-perkara teknikal ini akan dapat memberi khidmat nasihat yang berkualiti kepada pelanggan.

Tanggungjawab Kerja

Memberi Khidmat Nasihat Undang-Undang Syariah kepada Pelanggan

Sebagai seorang peguam syarie di Nai Hanan & Partners, tanggungjawab utama adalah memberikan khidmat nasihat undang-undang syariah kepada pelanggan, termasuk memberi nasihat mengenai perundangan keluarga, harta pusaka, dan perkahwinan mengikut prinsip-prinsip undang-undang syariah yang berlaku.

Menyediakan Dokumen dan Kontrak Berlandaskan Syariah

Menyediakan dokumen undang-undang seperti wasiat, surat wasiat, perjanjian perkahwinan, dan lain-lain berdasarkan kepada prinsip-prinsip undang-undang syariah adalah sebahagian daripada tugas harian. Dokumen-dokumen ini perlu mematuhi syarat-syarat dan ketentuan undang-undang syariah yang berlaku.

Menguruskan Penyelesaian Pertikaian Undang-Undang Syariah

Menguruskan penyelesaian pertikaian undang-undang syariah antara pihak-pihak yang terlibat merupakan tanggungjawab penting. Ini termasuk membantu pelanggan dalam menyelesaikan konflik berkaitan dengan harta pusaka, hak penjagaan anak, atau masalah perkahwinan mengikut prosedur dan prinsip-prinsip undang-undang syariah yang berlaku.

Kelayakan Tambahan

Keahlian dalam Organisasi Profesional Undang-Undang Syariah

Kemahiran dan pengalaman dalam melibatkan diri dalam organisasi profesional yang berkaitan dengan bidang undang-undang syariah adalah satu kelebihan. Calon yang aktif dalam aktiviti-aktiviti seperti seminar, bengkel, atau persidangan undang-undang syariah akan mempunyai kelebihan.

Pengalaman dalam Penulisan atau Kajian Undang-Undang Syariah

Calon yang memohon perlulah memiliki kelayakan tambahan seperti pengalaman dalam penulisan atau kajian undang-undang syariah serta pengalaman dalam perundangan am. Ini akan memberikan nilai tambah kepada permohonan mereka.

Pengalaman dalam Perundangan Am

Pengalaman dalam bidang perundangan am adalah satu kelebihan tambahan. Pengetahuan dan pengalaman dalam aspek-aspek undang-undang yang meliputi bidang-bidang seperti undang-undang kontrak, undang-undang jenayah, atau undang-undang sivil akan menambah nilai kepada calon yang memohon.

Faedah Menyertai Nai Hanan & Partners

Peluang Perkembangan Kerjaya yang Luas

Menyertai Nai Hanan & Partners memberikan peluang kepada peguam syarie untuk memperluaskan dan memperkukuhkan karier mereka. Dengan portfolio pelanggan yang pelbagai dan pelbagai bidang praktis, setiap peguam berpotensi untuk terlibat dalam kes-kes yang mencabar dan pelbagai, menjadikan tempat ini sebagai peluang kerjaya yang menarik.

Pemerkasaan Melalui Latihan dan Pembangunan Profesional

Kami komited untuk memperkembangkan bakat-bakat yang ada melalui latihan dan pembangunan profesional yang berterusan. Program latihan dalaman dan peluang untuk menghadiri seminar, kursus, dan bengkel luaran disediakan untuk membantu peguam kami memperoleh pengetahuan baru dan mengasah kemahiran mereka.

Jangan risau untuk bercakap dengan kami untuk dapatkan bimbingan awal (tiada caj). Klik di sini