Nafkah Iddah Dalam Islam

Apakah Nafkah Iddah?

Nafkah iddah merupakah nafkah yang wajib dibayar kepada bekas isteri di dalam tempoh iddah Raj’ie disebabkan sesuatu perceraian iaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal mengikut Hukum Syarak..

Hukum Nafkah Iddah

Pemberian nafkah iddah adalah wajib apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

  • Perkawinan yang sah: Harus ada ikatan perkawinan yang sah antara suami dan isteri.
  • Perceraian bukan berpunca dari isteri: Perceraian tidak boleh disebabkan oleh isteri.
  • Perceraian hidup: Perceraian harus terjadi ketika suami dan isteri masih hidup.
  • Berlaku persetubuhan: Harus ada hubungan suami isteri antara kedua belah pihak.
  • Ketiadaan kewangan mandiri: Walaupun bukan syarat ketat dalam semua kes, keperluan untuk sokongan kewangan (nafkah iddah) biasanya didasarkan pada kurangnya wanita tersebut mempunyai sumber yang mencukupi untuk menyokong dirinya sendiri semasa tempoh iddah

bolehkah Mohon Nafkah Iddah untuk Talak 3?

Talak yang ketiga juga dikenali sebagai talak bain. Untuk talak bain, hak mendapatkan nafkah iddah bergantung pada kondisi isteri:

  • Isteri Hamil: Jika isteri yang diceraikan dalam kondisi hamil, maka dia berhak mendapatkan nafkah iddah hingga anak lahir.
  • Isteri Tidak Hamil: Namun, jika isteri yang diceraikan tidak hamil, dia tidak berhak mendapatkan nafkah iddah.

Memerlukan nasihat undang-undang berkaitan nafkah iddah atau isu-isu perceraian dalam Islam? Hubungi kami sekarang untuk mendapatkan nasihat profesional dan sokongan undang-undang yang anda perlukan.

Nyatakan Masalah Anda

Kami akan balas dalam 24 jam

  • Maklumat anda selamat dengan kami

Berhubung dengan Pakar

Nyatakan masalah anda, dan kami akan balas dalam 24 jam.

Atau gunakan borang berikut:

Pengisian borang hubungi ini tidak dianggap sebagai nasihat undang-undang. Sebarang maklumat yang disediakan dalam borang ini adalah untuk tujuan pertanyaan sahaja dan tidak akan dianggap sebagai nasihat undang-undang. Sebarang hubungan pelanggan dan peguam hanya akan ditubuhkan selepas konsultasi peribadi yang sesuai dan perjanjian bertulis yang telah dimuktamadkan antara pihak-pihak yang berkenaan.